Reprezentujemy i dbamy o interesy Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku inwestycyjnego w Polsce, a rosnące wskaźniki tworzą dobry klimat dla podmiotów oraz osób chcących rozpocząć działalność inwestycyjną lub z powodzeniem taką działalność prowadzą za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych. Jednak wraz z rozwojem branży zwiększa się również ilość wyzwań z jakimi mierzą się podmioty działające w obszarze funduszy inwestycyjnych, rynków kapitałowych.

Dziś większość funduszy inwestycyjnych w tym funduszy venture capital  działa w formie alternatywnego funduszu inwestycyjnego, czyli w formie alternatywnej spółek inwestycyjnych.

IGASI wyrosła z potrzeby aktywnej, profesjonalnej działalności organizacji branżowych integrujących specjalistów i firmy działające w obszarze funduszy inwestycyjnych, rynków kapitałowych oraz nowych technologii.

Naszą ambicją jest, aby Izba w niedalekiej przyszłości stała się silnym i aktywnym głosem środowiska, skutecznie dbając o interesy branży alternatywnych spółek inwestycyjnych, funduszy venture capital i szerzej nowych technologii.

Praktyka

Działanie na rzecz kształtowania rozsądnej i racjonalnej praktyki stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalności inwestycyjnej w formie ASI w tym poprzez udział w postępowaniach administracyjnych, wymianę informacji oraz bieżące informowanie Członków o zmianach praktyki, orzecznictwa czy przepisów mających wpływ na działalność ASI.

Staranność

Celem izby jest zrzeszanie tych ASI oraz podmiotów nimi zarządzających, które działają z należytą starannością i dochowują najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ASI, tak by członkostwo w izbie stanowiło swoisty seal of excellence dla zrzeszonych podmiotów. 

Kompetencje

Podwyższenie kompetencji i świadomości obowiązujących regulacji u kadry zarządzającej ASI oraz podmiotów świadczących usługi doradcze dla ASI (m.in. prawników, księgowych, biegłych rewidentów) poprzez organizowanie regularnych, wysokiej jakości szkoleń dla Członków Izby prowadzonych przez wiodących specjalistów w określonych dziedzinach (tak np. zasady i sposoby dokonywania wycen aktywów przez ASI, rachunkowość ASI, sprawozdawczość ASI, zasady traktowania Inwestorów, AML).

Legislacja

IGASI będzie podejmować działania, w zakresie procesu legislacyjnego zmierzające do znoszenia barier i dostosowania otoczenia prawnego do prowadzenia działalności przez alternatywnego fundusze inwestycyjne – szczególnie w zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz przepisów prawa podatkowego.

Nasze cele

Członkowie

Izba Gospodarcza Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych
Pytlasińskiego 10/12 lok. 14
00-777 Warszawa

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Będziemy informować Cię na bieżąco na temat ostatnich zmian w prawie.

[mailpoet_form id="1"]