Dbamy o interesy branży

Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (ASI)

Obecnie większość aktywnych ASI zarejestrowanych w Polsce
przystąpiła lub jest w trakcie akredytacji do IG ASI.

Specyfika Polskiego Rynku

Prywatny rynek inwestycyjny i kapitałowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Widzimy to wyraźnie po wzroście liczby Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych działających w formie spółek prawa handlowego (alternatywnych spółek inwestycyjnych tzw. ASI.

organy izby

Zarząd

dr Michał Żółtowski
Prezes

Prawnik transakcyjny, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), magister prawa i filozofii (Université de Poitiers, Uniwersytet Warszawski).

Paweł Wilski
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Bełech

Łukasz Feldman

Łukasz Gołąbek

Piotr Pietrzak

Mateusz Zreda

Zapraszamy do kontaktu z nami