Prywatny rynek inwestycyjny i kapitałowy w Polsce rozwija się̨ dynamicznie.

Widzimy to wyraźnie po wzroście liczby Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych działających w formie spółek prawa handlowego (alternatywnych spółek inwestycyjnych tzw. ASI)

IG ASI wyrosła z potrzeby aktywnego, profesjonalnego wsparcia Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych w zakresie budowy przewidywalnego i przejrzystego otoczenia regulacyjnego, prawnego i podatkowego, a także wspieranie relacji inwestycyjnych, klubowych i networkingowych pomiędzy Członkami

Izba Gospodrcza ASI jest silnym i sprawczym głosem środowiska. Naszym celem i troską jest dbanie skutecznie o interesy branży alternatywnych spółek inwestycyjnych, funduszy venture capital i nowych technologii. Tworzymy wartościowe relacje i możliwości inwestycyjne. Ułatwiamy wspólne koinwestycje i inwestycje kontynuacyjne pomiędzy zrzeszonymi Funduszami

Izba Gospodarcza ASI jest organizacją w tym sensie parasolową, że za pośrednictwem zrzeszonych Funduszy zrzesza ponad 1000 spółek portfelowych, głównie z branży nowych technologii. IG ASI dociera skutecznie do tych podmiotów z propozycją wartości swoją i swoich Partnerów.

Obecnie większość aktywnych ASI zarejestrowanych w Polsce przystąpiła lub jest w trakcie akredytacji do IG ASI.