Istotnym wymiarem działalności IG ASI jest tworzenie dla Członków wymiernych korzyści biznesowych.

Należy do nich zwiększanie liczby koinwestycji, inwestycji typu follow-on, zapewnienie dostępu do jakościowych okazji inwestycyjnych, zacieśnianie relacji zawodowych i prywatnych między przedstawicielami rynku kapitałowego, branży funduszy inwestycyjnych i nowych technologii, czy też wspieranie ekosystemu innowacji.

01

IG ASI GolfUp

Cykliczne spotkania łączące formułę DemoDay – prezentacji najlepszych spółek z portfeli Członków IG ASI ze spotkaniem klubowo-networkingowym w gronie Członków IG ASI przy golfie. Spotkania odbywają się na polu golfowym / driving range w Centrum Warszawy. W spotkaniach uczestniczą Zarządzający Funduszami, Inwestorzy Funduszy, Aniołowie Biznesu, Dyrektorzy Inwestycyjni, przedstawiciele wybranych do prezentacji Spółek portfelowych. Formuła klubowa obejmuje obiad i open bar.

02

Baza danych spółek portfelowych

Izba Gospodarcza ASI pracuje nad bazą danych obejmującą wszystkie spółki portfelowe Członków IG ASI. Informacje te uwzględniają w szczególności branżę, wycenę, wielkość ostatniej rundy, kluczowe parametry finansowe, informacje o prowadzonym aktualnie fundraisingu oraz inne informacje potrzebne do podjęcia decyzji o inwestycji lub koinwestycji.

03

Informacje o najciekawszych wydarzeniach i bezpłatne bilety/zniżki dla Członków Izby Gospodarczej ASI

Izba Gospodarcza ASI jest partnerem najciekawszych konferencji, spotkań, targów i innych wydarzeń istotnych dla branży. IG ASI informuje Członków o takich wydarzeniach oraz oferuje Członkom darmowe bilety lub duże zniżki na zakup biletów. Przykładowo w roku 2022 Izba Gospodarcza ASI była partnerem Infoshare, Deeptech Summit oraz Koneser Technologicznie.

04

Raporty branżowe

Izba Gospodarcza we współpracy z wiodącymi Partnerami i ekspertami publikuje raporty branżowe dotyczące najistotniejszych zagadnień dla sektora funduszy inwestycyjnych i ekosystemu innowacji i nowych technologii. Ww. raporty mają duży i precyzyjny zasięg dotarcia. Docierają nie tylko do przeszło 100 funduszy inwestycyjnych zrzeszonych w IG ASI, ale również do przeszło 1000 ich spółek portfelowych głównie z sektora innowacji i nowych technologii.